Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Portál Postupto.sk rešpektuje súkromie jednotlivcovnezhromažďuje ani nespravuje osobné údaje, ktoré neboli dobrovoľne poskytnuté osobami, ktorých sa týkajú. Ak si neželáte, aby sme vaše osobné údaje zhromažďovali, oznámte nám to.

Portál  dodržiava všetky národné zákony, ktoré upravujú používanie a zhromažďovanie osobných údajov. Vaše meno, e-mailová a poštová adresa môže byť poskytnutá tretím stranám, s ktorými spolupracujeme. V ostatných prípadoch sa údaje použijú len na podporu služieb, predaja a vývoja výrobkov.

Jediné informácie, ktoré zhromažďujeme a ukladáme automaticky pri normálnom používaní webových stránok, typické údaje prihlásenia na webový server. Na základe týchto údajov nemôžeme zistiť vašu totožnosť ani iné informácie osobnej povahy. Prihlasovacie údaje webového servera používame na prípravu štatistických údajov a hodnotenie aktivity stránok, ktoré užitočné pre používateľov stránok Postupto.sk. Tieto údaje môžeme zdieľať s tretími stranami na analýzu alebo aby sme mohli tieto stránky poskytovať a zlepšovať služby, ktoré sa na nich nachádzajú.

S výnimkou vyššie uvedeného sa žiadne osobné ani iné údaje nebudú predávať ani zdieľať s tretími stranami.

Portál Postupto.sk môže kedykoľvek zmeniť podmienky a aktualizovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Využívaním našich služieb súhlasíte s uvedenými podmienkami.

 

Notári

Notári oboznámený s problematikou, ktorí sú Vám pripravení pomôcť s náležitosťami okolo leasingov (úverov)...

 

Prečo je to výhodné?

Pre toho, kto hľadá auto za dobú cenu to môže byť celkom výhodný obchod, samozrejme pri dodržaní správneho postupu ...

 

Ako to funguje?

Postúpenie leasingovej zmluvy je v podstate trojstranný zmluvný vzťah, ktorého sa zúčastňuje leasingová spoločnosť...

 

Ponuka partnerstva

Našim partnerom sa môže stať každý, komu sa páčia naše pokytované služby a ich rozsah...