Leasingové spoločnosti

ALD Automotive s.r.o.                                                                 www.ald-automotive.com

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.                                                              www.arval.sk

Banco Banif Mais S.A.                                                                  www.bankplus.sk

BENEFIT LEASING s.r.o.                                                               www.benefitleasing.sk

BKS-Leasing s.r.o.                                                                          www.bks-leasing.sk

BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.                                            www.bl.sk

Consumer Finance Holding, a.s.                                             www.quatrocar.sk

Credium Slovakia, a.s.                                                                 www.credium.sk

ČSOB Leasing, a.s.                                                                         www.csobleasing.sk

Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.                                www.dlslovakia.sk

FINANZ SERVIS, spol. s r. o.                                                       www.finanzservis.sk

Home Credit Slovakia, a.s.                                                        www.homecredit.sk

IKB Leasing SR, s.r.o.                                                                    www.ikb-leasing.sk

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.                                             www.impuls-leasing.sk

LeasePlan Slovakia, s. r. o.                                                         www.leaseplan.sk

Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.                                       www.leasingslsp.sk

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.           www.dcfs.sk

MONAQ Leasing, a. s.                                                                  www.monaqleasing.sk

Oberbank Leasing s.r.o.                                                              www.oberbank.sk

PB Finančné služby, a. s.                                                            www.postovabanka.sk

PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o.                                               www.citroen.sk, www.peugeot.sk

s Autoleasing SK, s. r. o.                                                             www.sautoleasing.sk

S Slovensko, spol. s r.o.                                                               www.sslovensko.sk

Scania Finance Slovakia s. r. o.                                                    www.scania.sk

SECO leasing a.s.                                                                           www.seco.sk

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.                    www.sgef.sk

Tatra-Leasing, s.r.o.                                                                      www.tatraleasing.sk

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.                             www.toyotafinance.sk

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.                                                              www.unicreditleasing.sk

VB LEASING SK, spol. s r.o.                                                        www.vbleasing.sk

VFS Financial Services Slovakia s.r.o.                                   www.vwfs.sk

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.             www.volvotrucks.com

VÚB Leasing, a. s.                                                                          www.vub-leasing.sk

Westfinreal, s.r.o.                                                                        www.westfinreal.sk

 

Pridružení členovia:

ARCHER SHERIDAN SK, s.r.o.                                                    www.hertzlease.sk

AUKČNÉ CENTRUM s. r. o.                                                         www.aukcnecentrum.sk

Car Detect, spol. s r.o.                                                                 www.cardetect.sk

IRIS IDENT s.r.o.                                                                              www.ko.sk

SGS Slovakia spol. s r. o.                                                             www.sgs.com

 

Notári

Notári oboznámený s problematikou, ktorí sú Vám pripravení pomôcť s náležitosťami okolo leasingov (úverov)...

 

Prečo je to výhodné?

Pre toho, kto hľadá auto za dobú cenu to môže byť celkom výhodný obchod, samozrejme pri dodržaní správneho postupu ...

 

Ako to funguje?

Postúpenie leasingovej zmluvy je v podstate trojstranný zmluvný vzťah, ktorého sa zúčastňuje leasingová spoločnosť...

 

Ponuka partnerstva

Našim partnerom sa môže stať každý, komu sa páčia naše pokytované služby a ich rozsah...