Príspevok v blogu

Ako si kúpiť auto bez oficiálneho príjmu?

Pri postúpení lízingu nebudete musieť v lízingovej spoločnosti meniť nič, keďže sa môžete dohodnúť s pôvodným dlžníkom tak, že budete za neho uhrádzať lízingové splátky. Počas splácania bude vozidlo v užívaní nového užívateľa.
 
Po splatení všetkých lízingových splátok vydá lízingová spoločnosť potvrdenie o splatení úveru a pôvodný vlastník prepíše vlastnícke právo na nového vlastníka.
 
V prípade, ak by bývalý vlastník vozidlo po splatení na nového vlastníka neprepísal, nový vlastník možnosť domôcť sa svojho práva cez záložné právo zriadené k vozidlu v jeho prospech alebo použiť inštitút exekučného titulu v notárskej zápisnici, takže je v najvyššej možnej miere istený pred takýmto porušením zmluvy
 
Ak všetko prebehne bez problémov, záložné právo automaticky zanikne.
 
Bývalý vlastník je chránený tiež, keby nový vlastník splátky nesplácal, môže sa domôcť uspokojenia cez exekučný titul v notárskej zápisnici, alebo môže od zmluvy odstúpiť a vozidlo dostane naspäť.
 
pripravil pre Vás
Mgr. Peter Danczi
notar/notary/közjegyző

Notársky úrad                                                                                                                IČO: 42113539
Turecká 24                                                                                                                     IČ DPH: SK 1039829967
Nové Zámky                                                                                                                   D-U-N-S: 495166559
SK-94061                                                                                                                       [email protected]
                                                                                                                                         http://www.notar-nz.sk
 

Notári

Notári oboznámený s problematikou, ktorí sú Vám pripravení pomôcť s náležitosťami okolo leasingov (úverov)...

 

Prečo je to výhodné?

Pre toho, kto hľadá auto za dobú cenu to môže byť celkom výhodný obchod, samozrejme pri dodržaní správneho postupu ...

 

Ako to funguje?

Postúpenie leasingovej zmluvy je v podstate trojstranný zmluvný vzťah, ktorého sa zúčastňuje leasingová spoločnosť...

 

Ponuka partnerstva

Našim partnerom sa môže stať každý, komu sa páčia naše pokytované služby a ich rozsah...